Sınıf: Zaman aşımı

Marka

Zaman aşımı

yeni Timeout()

Özellikler

UygulamaArası Bilgisi

number (sayı)

Milisaniye olarak get getAppAppInfo zaman aşımı değerleri.

Oturumdan çık

number (sayı)

Milisaniye olarak varsayılan Session.leave zaman aşımı değerleri gösterilir.

Oturum

number (sayı)

Milisaniye olarak varsayılan requestSession zaman aşımı değerleri.

ÖzelMesaj

number (sayı)

Milisaniye olarak varsayılan sendMessage (özel ileti) zaman aşımı değerleri.

setGetrVolume

number (sayı)

Milisaniye olarak varsayılan setGetrVolume zaman aşımı değerleri.

oturumu durdur

number (sayı)

Milisaniye olarak varsayılan Oturum.stop zaman aşımı değerleri.