Sınıf: Zaman aşımı

Marka

Engelleme

yeni Timeout()

Özellikler

getDialAppInfo

sayı

Milisaniye cinsinden varsayılan getdiaAppInfo zaman aşımı değerleri.

leaveSession

sayı

Milisaniye cinsinden varsayılan Session.leave zaman aşımı değerleri.

requestSession

sayı

Milisaniye cinsinden varsayılan requestSession zaman aşımı değerleri.

sendCustomMessage

sayı

Milisaniye cinsinden varsayılan sendMessage (özel ileti) zaman aşımı değerleri.

setReceiverVolume

sayı

Milisaniye cinsinden varsayılan setReceiverVolume zaman aşımı değerleri.

stopSession

sayı

Milisaniye cinsinden varsayılan Session.stop zaman aşımı değerleri.