Sınıf: Numara Çevirme İsteği

Marka

Arama İsteği

yeni DRMRequest(appName, lansman parametresi)

Parametre

uygulama adı

string

DIAL uygulama adı.

launchParametresi

İsteğe bağlı

string

DIAL uygulama başlatma parametresi.

Özellikler

uygulama adı

string

DIAL uygulama adı.

launchParametresi

boş dize

DIAL alıcısı uygulama URL'sine POST verileri olarak iletilecek parametreyi başlatın.