JavaScript kullanarak İşaretçisi olan bir Google Haritası ekleme

Giriş

Bu eğiticide, bir web sayfasına işaretçi içeren basit bir Google haritasını nasıl ekleyeceğiniz gösterilmektedir. HTML ve CSS konusunda yeni veya orta düzeyde bilgi sahibi ve biraz JavaScript bilgisi olan kullanıcılar için uygundur.

Bu eğiticiyi kullanarak oluşturacağınız haritayı aşağıda bulabilirsiniz. İşaretçi, Uluru-Kata Tjuta Ulusal Parkı'ndaki Uluru (Ayers Kayası olarak da bilinir) üzerinde konumlandırılır.


TypeScript

// Initialize and add the map
let map;
async function initMap(): Promise<void> {
 // The location of Uluru
 const position = { lat: -25.344, lng: 131.031 };

 // Request needed libraries.
 //@ts-ignore
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

 // The map, centered at Uluru
 map = new Map(
  document.getElementById('map') as HTMLElement,
  {
   zoom: 4,
   center: position,
   mapId: 'DEMO_MAP_ID',
  }
 );

 // The marker, positioned at Uluru
 const marker = new AdvancedMarkerElement({
  map: map,
  position: position,
  title: 'Uluru'
 });
}

initMap();

JavaScript

// Initialize and add the map
let map;

async function initMap() {
 // The location of Uluru
 const position = { lat: -25.344, lng: 131.031 };
 // Request needed libraries.
 //@ts-ignore
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");
 const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker");

 // The map, centered at Uluru
 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 4,
  center: position,
  mapId: "DEMO_MAP_ID",
 });

 // The marker, positioned at Uluru
 const marker = new AdvancedMarkerElement({
  map: map,
  position: position,
  title: "Uluru",
 });
}

initMap();

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Add Map</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <h3>My Google Maps Demo</h3>
  <!--The div element for the map -->
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "weekly"});</script>
 </body>
</html>

Örneği Deneyin

Başlarken

Web sayfanızda işaretçisi olan bir Google haritası oluşturmanın üç adımı vardır:

 1. API anahtarı alma
 2. HTML sayfası oluşturma
 3. İşaretçisi olan bir harita ekleme

Web tarayıcısı gereklidir. Desteklenen tarayıcılar listesinden platformunuza bağlı olarak Google Chrome (önerilen), Firefox, Safari veya Edge gibi iyi bilinen bir tarayıcı seçin.

1. Adım: API anahtarı alın

Bu bölümde, kendi API anahtarınızı kullanarak uygulamanızın Maps JavaScript API kimliğini nasıl doğrulayacağınız açıklanmaktadır.

API anahtarı almak için şu adımları uygulayın:

 1. Google Cloud Console'a gidin.

 2. Bir proje oluşturun veya seçin.

 3. API'yi ve ilgili hizmetleri etkinleştirmek için Devam'ı tıklayın.

 4. Kimlik Bilgileri sayfasında bir API anahtarı alın (ve API anahtarı kısıtlamalarını ayarlayın). Not: Kısıtlanmamış API anahtarınız veya tarayıcı kısıtlamaları olan bir anahtarınız varsa bu anahtarı kullanabilirsiniz.

 5. Kota hırsızlığını önlemek ve API anahtarınızı güvence altına almak için API Anahtarlarını Kullanma bölümüne bakın.

 6. Faturalandırmayı etkinleştirin. Daha fazla bilgi için Kullanım ve Faturalandırma bölümünü inceleyin.

 7. Aldığınız API anahtarınızı "API_ANAHTARINIZ"ı tıklayarak aşağıdaki snippet'e ekleyin. Kendi web sayfanızda kullanmak üzere bootloader komut dosyası etiketini kopyalayıp yapıştırın.

  <script>
   (g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})({
    key: "YOUR_API_KEY",
    v: "weekly",
    // Use the 'v' parameter to indicate the version to use (weekly, beta, alpha, etc.).
    // Add other bootstrap parameters as needed, using camel case.
   });
  </script>
  
  style="yükseklik: 400 piksel"

2. Adım: Bir HTML sayfası oluşturun

Burada, temel bir HTML web sayfasına ait kod yer almaktadır:

<!doctype html>
<!--
 @license
 Copyright 2019 Google LLC. All Rights Reserved.
 SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
-->
<html>
 <head>
  <title>Add Map</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <h3>My Google Maps Demo</h3>
  <!--The div element for the map -->
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "weekly"});</script>
 </body>
</html>

Bunun, üç başlık düzeyi (h3) ve tek bir div öğesine sahip çok temel bir sayfa olduğunu unutmayın. Web sayfasına istediğiniz içeriği ekleyebilirsiniz.

Kodu anlama

Aşağıdaki kod, başlık ve gövdeden oluşan bir HTML sayfası oluşturur.

<html>
 <head>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Aşağıdaki kodu kullanarak haritanın yukarısına üçüncü bir başlık düzeyi ekleyebilirsiniz.

<h3>My Google Maps Demo</h3>

Aşağıdaki kod, Google haritanız için sayfanın bir alanını tanımlar.

<!--The div element for the map -->
<div id="map"></div>

Henüz harita eklemediğiniz için eğiticinin bu aşamasında div, yalnızca gri bir blok olarak görünür. Aşağıdaki kod, div öğesinin boyutunu ve rengini belirleyen CSS'yi açıklar.

/* Set the size of the div element that contains the map */
#map {
  height: 400px; /* The height is 400 pixels */
  width: 100%; /* The width is the width of the web page */
}

Yukarıdaki kodda style öğesi, haritanız için div boyutunu ayarlar. Haritanın görülebilmesi için div genişliği ve yüksekliğini 0 pikselden büyük bir değere ayarlayın. Bu durumda, div, web sayfanızın genişliği boyunca görüntülenmesi için 400 piksel yüksekliğe ve% 100 genişliğe ayarlanır.

Bootstrap yükleyici, Maps JavaScript API'yi yükleme için hazırlar (importLibrary() çağrılana kadar kitaplık yüklenmez).

<script>
 (g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})({
  key: "YOUR_API_KEY",
  v: "weekly",
  // Use the 'v' parameter to indicate the version to use (weekly, beta, alpha, etc.).
  // Add other bootstrap parameters as needed, using camel case.
 });
</script>

Kendi API anahtarınızı alma talimatları için 3. Adım: API anahtarı alın bölümüne bakın.

3. Adım: İşaretçisi olan bir harita ekleyin

Bu bölümde, Maps JavaScript API'yi web sayfanıza nasıl yükleyeceğiniz ve üzerinde işaretçi bulunan bir harita eklemek için API'yi kullanan kendi JavaScript'inizi nasıl yazacağınız gösterilmektedir.

TypeScript

// Initialize and add the map
let map;
async function initMap(): Promise<void> {
 // The location of Uluru
 const position = { lat: -25.344, lng: 131.031 };

 // Request needed libraries.
 //@ts-ignore
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

 // The map, centered at Uluru
 map = new Map(
  document.getElementById('map') as HTMLElement,
  {
   zoom: 4,
   center: position,
   mapId: 'DEMO_MAP_ID',
  }
 );

 // The marker, positioned at Uluru
 const marker = new AdvancedMarkerElement({
  map: map,
  position: position,
  title: 'Uluru'
 });
}

initMap();

JavaScript

// Initialize and add the map
let map;

async function initMap() {
 // The location of Uluru
 const position = { lat: -25.344, lng: 131.031 };
 // Request needed libraries.
 //@ts-ignore
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");
 const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker");

 // The map, centered at Uluru
 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 4,
  center: position,
  mapId: "DEMO_MAP_ID",
 });

 // The marker, positioned at Uluru
 const marker = new AdvancedMarkerElement({
  map: map,
  position: position,
  title: "Uluru",
 });
}

initMap();

Yukarıdaki kodda, initMap() işlevi çağrıldığında Map ve AdvancedMarkerView kitaplıkları yüklenir.

Kodu anlama

Aşağıdaki kod, yeni bir Google Haritalar nesnesi oluşturur ve haritaya ortala ve yakınlaştırma düzeyi gibi özellikler ekler. Diğer mülk seçenekleri için belgelere bakın.

TypeScript

// The location of Uluru
const position = { lat: -25.344, lng: 131.031 };

// Request needed libraries.
//@ts-ignore
const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

// The map, centered at Uluru
map = new Map(
 document.getElementById('map') as HTMLElement,
 {
  zoom: 4,
  center: position,
  mapId: 'DEMO_MAP_ID',
 }
);

JavaScript

// The location of Uluru
const position = { lat: -25.344, lng: 131.031 };
// Request needed libraries.
//@ts-ignore
const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");
const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker");

// The map, centered at Uluru
map = new Map(document.getElementById("map"), {
 zoom: 4,
 center: position,
 mapId: "DEMO_MAP_ID",
});

Yukarıdaki kodda, new Map() yeni bir Google haritalar nesnesi oluşturur. center özelliği, API'ye haritayı nerede ortalayacağını bildirir.

Enlem/boylam koordinatlarını alma veya bir adresi coğrafi koordinatlara dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.

zoom özelliği, haritanın yakınlaştırma düzeyini belirtir. Yakınlaştır: 0, en düşük yakınlaştırma seviyesidir ve tüm Dünya'yı gösterir. Dünya'yı daha yüksek çözünürlükte yakınlaştırmak için yakınlaştırma değerini daha yükseğe ayarlayın.

Aşağıdaki kod, haritaya bir işaretçi yerleştirir. position özelliği, işaretçinin konumunu ayarlar.

TypeScript

// The marker, positioned at Uluru
const marker = new AdvancedMarkerElement({
 map: map,
 position: position,
 title: 'Uluru'
});

JavaScript

// The marker, positioned at Uluru
const marker = new AdvancedMarkerElement({
 map: map,
 position: position,
 title: "Uluru",
});

İşaretçiler hakkında daha fazla bilgi edinin:

İpuçları ve sorun giderme

 • Haritayı özelleştirmek için stil ve özellikler gibi seçeneklerde ince ayar yapabilirsiniz. Haritaları özelleştirmeyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için stil ve harita üzerinde çizim yapma kılavuzlarını okuyun.
 • Kodunuzu test edip çalıştırmak, hata raporlarını okumak ve kodunuzla ilgili sorunları çözmek için web tarayıcınızda Geliştirici Araçları Konsolu'nu kullanın.
 • Chrome'da konsolu açmak için aşağıdaki klavye kısayollarını kullanın:
  Command+Option+J (Mac'te) veya Control+Shift+J (Windows'da).
 • Google Haritalar'da bir konumun enlem ve boylam koordinatlarını almak için aşağıdaki adımları uygulayın.

  1. Google Haritalar'ı bir tarayıcıda açın.
  2. Haritada koordinatın gerekli olduğu tam konumu sağ tıklayın.
  3. Görüntülenen içerik menüsünden Burada ne var? öğesini seçin. Harita, ekranın alt kısmında bir kart görüntüler. Kartın son satırında enlem ve boylam koordinatlarını bulun.
 • Coğrafi Kodlama hizmetini kullanarak bir adresi enlem ve boylam koordinatlarına dönüştürebilirsiniz. Geliştirici kılavuzlarında, Coğrafi Kodlama hizmetini kullanmaya başlama hakkında ayrıntılı bilgiler yer alır.