TypeScript ve Google Haritalar

TypeScript, düz JavaScript'e derlenen, yazılan bir JavaScript üst kümesidir. Aşağıdaki snippet, TypeScript kullanılan Google Haritalar'ın basit kullanımını göstermektedir.

let map: google.maps.Map;
const center: google.maps.LatLngLiteral = {lat: 30, lng: -110};

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center,
  zoom: 8
 });
}

Başlarken

DefinitelyTyped projesi, Google Haritalar da dahil olmak üzere birçok paket için tür beyan dosyalarını koruyan açık kaynaklı bir projedir. Google Haritalar JavaScript bildirim dosyaları (GitHub'daki kaynak dosyalara bakın), @types/google.maps paketinden AİOY kullanılarak yüklenebilir.

npm i -D @types/google.maps

Alfa ve Beta Özellikler

Türler genellikle alfa veya beta sürümlerinde bulunan özelliklere, işlevlere veya sınıflara sahip değildir. Bu durumların çoğunda, nesne doğru türe dönüştürülebilir.

Aşağıdaki hata, MapOptions için mapId beta özelliğinden kaynaklanmaktadır.

error TS2345: Argument of type '{ center: google.maps.LatLng; zoom: number;
mapId: string; }' is not assignable to parameter of type 'MapOptions'. Object
literal may only specify known properties, and 'mapId' does not exist in type
'MapOptions'.

Yukarıdaki hata, aşağıdaki Cast ile düzeltilebilir.

{ center: {lat: 30, lng: -110}, zoom: 8, mapId: '1234' } as google.maps.MapOptions

Çakışan @types paketleri

Bazı kitaplıklar, çakışmalara neden olabilecek @types/google.maps dışında bir paket kullanabilir. Tutarsız türlerle ilgili sorunları önlemek için skipLibCheck derleyici seçeneğini kullanın.

{
 "compilerOptions": {
  "skipLibCheck": true
 }
}

typeRoots belirtme

Angular gibi bazı çerçeveler, @types/google.maps ve diğer tüm "@types" paketlerinden yüklenen türleri dahil etmek için typeRoots derleyici seçeneğinin belirtilmesini gerektirebilir.

{
  ...
  "compilerOptions": {
    ...
    "typeRoots": [
      "node_modules/@types",
    ],
    ...
  }
}