Tworzenie i monitorowanie danych niestandardowych

W tym odcinku tworzymy niestandardowe wskaźniki na podstawie naszych dzienników w Google Cloud Logging i konfigurujemy panel do monitorowania nowych wskaźników. Widzimy także, jak za pomocą Google Cloud Monitoring konfigurować alerty, które powiadamiają, gdy dane mają się znajdować.