Sterowanie powiększeniem i przesuwaniem

Wybierz platformę: Android iOS JavaScript

Przegląd

Użycie mapy na stronie internetowej może wymagać określonych opcji pozwalających kontrolować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z mapy w celu jej powiększania i przesuwania. Te opcje, takie jak gestureHandling, minZoom, maxZoom i restriction, są zdefiniowane w interfejsie MapOptions.

Działanie domyślne

Na poniższej mapie pokazano domyślne działanie interakcji z mapą utworzoną na jej podstawie wyłącznie z zdefiniowanymi opcjami zoom i center.

Kod tej mapy znajduje się poniżej.

TypeScript

new google.maps.Map(document.getElementById("map")!, {
 zoom,
 center,
});

JavaScript

new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
 zoom,
 center,
});

Kontrolowanie obsługi gestów

Gdy użytkownik przewija stronę zawierającą mapę, przewijanie może przypadkowo spowodować powiększenie mapy. Tą funkcją można sterować za pomocą opcji mapy gestureHandling.

Obsługa gestów: cooperative

Poniższa mapa korzysta z opcji gestureHandling o wartości cooperative, co umożliwia użytkownikowi normalne przewijanie strony bez jej powiększania i przesuwania. Użytkownicy mogą powiększać mapę, klikając elementy sterujące powiększeniem. Mogą też powiększać i przesuwać mapę, poruszając 2 palcami po mapie w przypadku urządzeń z ekranem dotykowym.

Kod tej mapy znajduje się poniżej.

TypeScript

new google.maps.Map(document.getElementById("map")!, {
 zoom,
 center,
 gestureHandling: "cooperative",
});

JavaScript

new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
 zoom,
 center,
 gestureHandling: "cooperative",
});

Wyświetl próbkę

Obsługa gestów: auto

Mapa u góry strony bez opcji gestureHandling działa tak samo jak poprzednia mapa z parametrem gestureHandling ustawionym na cooperative, ponieważ wszystkie mapy na tej stronie znajdują się w regionie <iframe>. Domyślna wartość gestureHandling auto przełącza się między greedy a cooperative w zależności od tego, czy mapa jest zawarta w obrębie <iframe>.

Mapa zawarta w lokalizacji <iframe> Sposób działania
tak cooperative
nie greedy

Obsługa gestów: greedy

Poniżej znajduje się mapa z parametrem gestureHandling ustawionym na greedy. Ta mapa reaguje na wszystkie gesty dotykowe i zdarzenia przewijania (inne niż cooperative).

Obsługa gestów: none

Opcję gestureHandling można też ustawić na none, aby wyłączyć gesty na mapie.

Wyłączanie przesuwania i powiększania

Aby całkowicie wyłączyć możliwość przesuwania i powiększania mapy, musisz mieć 2 opcje: gestureHandling i zoomControl.

TypeScript

new google.maps.Map(document.getElementById("map")!, {
 zoom,
 center,
 gestureHandling: "none",
 zoomControl: false,
});

JavaScript

new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
 zoom,
 center,
 gestureHandling: "none",
 zoomControl: false,
});

Na mapie poniżej pokazano kombinację elementów gestureHandling i zoomControl w powyższym kodzie.

Ograniczanie granic i powiększenia map

Być może warto zezwolić na sterowanie za pomocą gestów i powiększenia, ale ograniczyć mapę do określonych granic lub minimalnego i maksymalnego powiększenia. Aby to zrobić, możesz ustawić opcje restriction, minZoom i maxZoom. Poniższy kod i mapa prezentują te opcje.

TypeScript

new google.maps.Map(document.getElementById("map")!, {
 zoom,
 center,
 minZoom: zoom - 3,
 maxZoom: zoom + 3,
 restriction: {
  latLngBounds: {
   north: -10,
   south: -40,
   east: 160,
   west: 100,
  },
 },
});

JavaScript

new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
 zoom,
 center,
 minZoom: zoom - 3,
 maxZoom: zoom + 3,
 restriction: {
  latLngBounds: {
   north: -10,
   south: -40,
   east: 160,
   west: 100,
  },
 },
});