Skonfiguruj w Google Cloud Console

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować projekt Google Cloud przed użyciem interfejsów API Google Maps Platform. Choć możesz wykonać niektóre z tych czynności na stronie Pierwsze kroki z Google Maps Platform, ten temat zawiera dodatkowe, przydatne instrukcje zarządzania projektami.

Tworzenie projektu

Aby korzystać z Google Maps Platform, musisz mieć projekt do zarządzania usługami, danymi logowania, rozliczeniami, interfejsami API i pakietami SDK.

W przypadku każdego projektu wymagana jest konfiguracja płatności, ale opłata będzie naliczana tylko wtedy, gdy projekt przekroczy limit usług bezpłatnych.

Aby utworzyć projekt Cloud z włączonymi płatnościami:

Konsola

 1. Utwórz w Cloud Console nowy projekt Google Cloud:

  Utwórz nowy projekt
 2. Na stronie Nowy projekt podaj wymagane informacje:

  • Nazwa projektu: zaakceptuj wartość domyślną lub wpisz niestandardową nazwę.

   Nazwę projektu możesz w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Identyfikacja projektów.

  • Identyfikator projektu: zaakceptuj wartość domyślną lub kliknij EDYTUJ, aby wpisać niestandardowy identyfikator używany przez interfejsy API Google jako unikalny identyfikator projektu.

   Po utworzeniu projektu nie możesz go zmienić, więc wybierz ten, którego możesz używać przez cały czas jego trwania. W identyfikatorze projektu nie umieszczaj żadnych informacji poufnych.

  • Konto rozliczeniowe: wybierz konto rozliczeniowe dla projektu. Jeśli nie masz skonfigurowanego konta rozliczeniowego lub masz tylko jedno konto rozliczeniowe, ta opcja nie będzie widoczna.

   Aby powiązać projekt z kontem rozliczeniowym, musisz być administratorem konta rozliczeniowego lub menedżerem projektu. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji kontroli dostępu do rozliczeń.

  • Lokalizacja: jeśli masz organizację, z którą chcesz połączyć swój projekt, kliknij Przeglądaj i wybierz tę opcję. W przeciwnym razie kliknij „"Brak organizacji”.

   Więcej informacji znajdziesz w sekcjach Tworzenie folderów i zarządzanie nimi oraz Relacje między organizacjami, projektami i kontami rozliczeniowymi.

 3. Wybierz Utwórz.

gcloud

gcloud projects create "PROJECT"

Dowiedz się więcej o pakietach Google Cloud SDK, instalacji Cloud SDK i o tych poleceniach:

Włącz płatności

Aby wdrażać aplikacje, musisz włączyć płatności. Jeśli nie przekroczysz limitu miejsca, nie obciążymy Twojego konta. Jeśli aplikacja potrzebuje zasobów, które przekraczają limit miesięczny, zostaną naliczone opłaty za dodatkowe wykorzystanie.

Jeśli masz konto rozliczeniowe podczas tworzenia projektu Cloud, płatności są w nim automatycznie włączone.

Aby włączyć płatności w projekcie Cloud:

 1. W Cloud Console otwórz stronę Płatności:
  Otwórz stronę Rozliczenia
 2. Wybierz lub utwórz projekt Cloud.
 3. W zależności od tego, czy konto rozliczeniowe istnieje lub czy wybrany projekt Cloud jest powiązany z kontem, na stronie Płatności pojawi się jedna z tych opcji:
  • Jeśli płatności są już włączone w wybranym projekcie Cloud, zobaczysz informacje o koncie rozliczeniowym.
  • Jeśli nie masz konta rozliczeniowego, pojawi się prośba o utworzenie konta rozliczeniowego i powiązanie go z wybranym projektem Cloud.
  • Jeśli konto rozliczeniowe istnieje, a wybrany projekt Cloud nie jest jeszcze powiązany z kontem rozliczeniowym, zobaczysz prośbę o włączenie płatności. Możesz też wybrać Anuluj, a potem Utwórz konto, aby utworzyć i powiązać nowe konto rozliczeniowe.

Po włączeniu płatności nie ma limitu kwoty, jaką możesz obciążyć. Aby mieć większą kontrolę nad kosztami, możesz utworzyć budżet i ustawić alerty. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Rozliczenia.

Włącz interfejsy API

Aby korzystać z Google Maps Platform, musisz włączyć interfejsy API lub pakiety SDK, których zamierzasz używać w projekcie.

Konsola

Włączanie interfejsu Maps JavaScript API

(pakiet) SDK Cloud

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "maps-backend.googleapis.com"

Dowiedz się więcej o pakietach Google Cloud SDK, instalacji Cloud SDK i o tych poleceniach:

Wyświetl włączone interfejsy API

Konsola

Aby wyświetlić włączone interfejsy API lub pakiety SDK, otwórz stronę Google Maps Platform w Cloud Console:

Otwórz stronę Google Maps Platform
 • Dodatkowe interfejsy API: te interfejsy API i pakiety SDK nie są włączone.
 • Jeśli widzisz karty usług i interfejsów API Map Google, nie masz włączonych interfejsów API ani pakietów SDK.

gcloud

gcloud services list --project "PROJECT"

Dowiedz się więcej o pakietach Google Cloud SDK, instalacji Cloud SDK i o tych poleceniach:

Wyłączanie projektu

Możesz wyłączyć płatności i zwolnić wszystkie zasoby Cloud używane w Twoim projekcie Cloud, wyłączając ten projekt:

Konsola

 1. Otwórz stronę Projekty:

  Otwórz stronę Projekty
 2. Wybierz projekt Cloud, który chcesz wyłączyć, i kliknij Usuń.

Więcej informacji o zarządzaniu projektami Cloud znajdziesz w artykule Menedżer zasobów Cloud: tworzenie, wyłączanie i przywracanie projektów.

gcloud

gcloud projects delete "PROJECT"

Dowiedz się więcej o pakietach Google Cloud SDK, instalacji Cloud SDK i o tych poleceniach:

Co dalej

Po skonfigurowaniu projektu Google Cloud musisz utworzyć i zabezpieczyć klucz interfejsu API, aby korzystać z interfejsu Maps JavaScript API:

Używanie kluczy interfejsu API