Protokół OAuth2 w interfejsie Google Ads API

Film: zobacz prezentację OAuth2 pochodzącą z warsztatów z 2019 roku

Wszystkie wywołania interfejsu Google Ads API muszą być autoryzowane za pomocą protokołu OAuth2. OAuth2 umożliwia aplikacji klienckiej interfejsu Google Ads API dostęp do konta Google Ads użytkownika bez konieczności obsługi i przechowywania danych logowania użytkownika.

Aby autoryzować żądania wysyłane do interfejsu Google Ads API, musisz wykonać poniższe czynności.

  1. Konfigurowanie projektu Cloud pod kątem interfejsu Google Ads API

  2. Konfigurowanie biblioteki klienta do obsługi protokołu OAuth w interfejsie Google Ads API

Dostępne są również materiały pomocnicze dotyczące powiązanych tematów.