Omówienie interfejsu API

Przewodniki z tej serii zawierają omówienie obiektów, metod i usług dostępnych w interfejsie Google Ads API. W tych przewodnikach znajdziesz podstawowe informacje:

  1. Struktura interfejsu Google Ads API
  2. Jak działa obsługa wersji interfejsu Google Ads API.
  3. Która usługa API jest używana do modyfikowania obiektu
  4. Która usługa API jest używana do pobierania obiektu i jego statystyk wydajności
  5. Która usługa API jest używana do pobierania metadanych interfejsu API.
  6. Jak tworzyć wywołania interfejsu API
  7. Jak mutować zasoby