Google Analytics Admin API'ye Genel Bakış

Özet: Bu belgede, Google Analytics Admin API Sürüm 1.0'a üst düzey bir genel bakış sunulmaktadır.

Giriş

Google Analytics Admin API, Google Analytics 4 (GA4) yapılandırma verilerine programatik erişim sağlar ve yalnızca GA4 mülkleriyle uyumludur. GA4 mülkleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Google Analytics Admin API'yi kullanarak:

Kullanılabilir yöntemler

Hesap temel hazırlığı

  • accounts.provisionAccountTicket

    Bu yöntem, Hizmet Şartları URL'sine eklenmesi gereken accountTicketId alanını döndürür: https://analytics.google.com/analytics/web/?provisioningSignup=false#/termsofservice/ACCOUNT_TICKET_ID. Bir kullanıcı, Hizmet Şartları URL'sini ziyaret edip Hizmet Şartları'nı kabul ettikten sonra, bir Google Analytics hesabının oluşturulması tamamlanır (Hesap temel hazırlığı örneği).

Hesap yönetimi

Veri paylaşım ayarları yönetimi

Hesap özetlerini listeleyin

Değişiklik geçmişi etkinliklerinde arama yapın

Mülk yönetimi

Kullanıcı verilerini toplama onayı

Veri saklama ayarı yönetimi

Google sinyalleri ayar yönetimi (Alfa)

Veri akışı yönetimi

Measurement Protocol gizli anahtar yönetimi

SKAdNetwork dönüşüm değeri şema yönetimi (Alfa)

Dönüşüm etkinlikleri yönetimi

Özel boyut yönetimi

Özel metrik yönetimi

Firebase proje bağlantısı

Google etiketi oluşturma (Alfa)

GA4 mülkleri için Analytics Search Ads 360 entegrasyonunu ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

GA4 mülkleri için BigQuery Export'u ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kullanıcı izinleri yönetimi (Alfa)

Veri erişimi raporları (Alfa)

Bu özellik hakkında daha fazla bilgi edinmek için Veri Erişim Raporları kılavuzuna bakın.

Kitle yönetimi (Alfa)

Google Analytics'teki kitleler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Genişletilmiş Veri Kümeleri yönetimi (Alfa)

Google Analytics 360'taki Genişletilmiş Veri Kümeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Otomatik GA4 kurulum işlemini devre dışı bırakma (Alfa)

UA mülkü için otomatik GA4 kurulum süreciyle ilgili kapsam dışında kalma durumunu yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.