Method: accounts.provisionAccountTicket

Hesap oluşturma için destek isteği gönderir.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/accounts:provisionAccountTicket

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek gövdesi aşağıdaki yapıya sahip veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "account": {
    object (Account)
  },
  "redirectUri": string
}
Alanlar
account

object (Account)

Oluşturulacak hesap.

redirectUri

string

Hizmet Şartları'nı kabul ettikten sonra kullanıcıya gönderilecek olan URI'yı yönlendir. Cloud Console'da Yönlendirme URI'si olarak yapılandırılmalıdır.

Yanıt gövdesi

accounts.provideAccountTicket UPÇ için yanıt mesajı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "accountTicketId": string
}
Alanlar
accountTicketId

string

Hizmet Şartları bağlantısında iletilecek parametre.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit