Method: properties.searchAds360Links.delete

Bir mülkteki Search Ads360 Bağlantısını siler.

HTTP isteği

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/searchAds360Links/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Silinecek Search Ads360 bağlantısının adı. Örnek biçim: features/1234/SearchAds360Links/5678

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

İşlem başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit