Method: properties.dataStreams.list

Bir mülkteki DataStream'leri listeler.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/dataStreams

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Örnek biçim: özellikler/1234

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

Döndürülecek maksimum kaynak sayısı. Belirtilmemesi durumunda en fazla 50 kaynak döndürülür. Maksimum değer 200'dür (yüksek değerler maksimum değere zorlanır).

pageToken

string

Önceki bir dataStreams.list çağrısından alınan sayfa jetonu. Sonraki sayfayı almak için bu kodu sağlayın.

Sayfalara ayırma sırasında dataStreams.list için sağlanan diğer tüm parametreler, sayfa jetonunu sağlayan çağrıyla eşleşmelidir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

dataStreams.list RPC için yanıt mesajı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "dataStreams": [
  {
   object (DataStream)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
dataStreams[]

object (DataStream)

DataStreams listesi.

nextPageToken

string

Sonraki sayfayı almak için pageToken olarak gönderilebilecek bir jeton. Bu alan atlanırsa, başka bir sayfa gösterilmez.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit