Method: properties.dataStreams.sKAdNetworkConversionValueSchema.patch

SKAdNetworkConversionValueSchema'yı günceller.

HTTP isteği

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{skadnetworkConversionValueSchema.name=properties/*/dataStreams/*/sKAdNetworkConversionValueSchema/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
skadnetworkConversionValueSchema.name

string

Yalnızca çıkış. Şemanın kaynak adı. Bu, YALNIZCA bir iOS akışının alt öğesidir ve iOS akışı altında bu tür en fazla bir alt öğe olabilir. Biçim: mülkler/{property}/dataStreams/{dataStream}/sKAdNetworkConversionValueSchema

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Güncellenecek alanların listesi. Dahil edilmeyen alanlar güncellenmeyecek.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, SKAdNetworkConversionValueSchema öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, SKAdNetworkConversionValueSchema öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit