Method: properties.accessBindings.patch

Bir hesap veya mülkteki erişim bağlamasını günceller.

HTTP isteği

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{accessBinding.name=properties/*/accessBindings/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
accessBinding.name

string

Yalnızca çıkış. Bu bağlamanın kaynak adı.

Biçim: accounts/{account}/accessLinkings/{accessLinking} veya mülkler/{property}/accessLinkings/{accessLinking}

Örnek: "accounts/100/accessLinkings/200"

İstek içeriği

İstek metni, AccessBinding öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, AccessBinding öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users