Method: properties.accessBindings.batchCreate

Bir hesap veya mülke birden fazla erişim bağlaması hakkında bilgi oluşturur.

Bu yöntem işlemseldir. Herhangi bir AccessBinding oluşturulamazsa AccessBinding'lerin hiçbiri oluşturulmaz.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/accessBindings:batchCreate

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Erişim bağlamalarına sahip olan hesap veya mülk. CreateAccessBindingRequest mesajlarındaki üst alan boş olmalı veya bu alanla eşleşmelidir. Biçimler: - hesaplar/{hesap} - mülkler/{property}

İstek içeriği

İsteğin gövdesi, aşağıdaki yapıya sahip veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "requests": [
    {
      object (CreateAccessBindingRequest)
    }
  ]
}
Alanlar
requests[]

object (CreateAccessBindingRequest)

Zorunlu. Oluşturulacak erişim bağlamalarını belirten istekler. Bir toplu işlemde en fazla 1.000 erişim bağlaması oluşturulabilir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, BatchCreateAccessBindingsResponse öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users