Method: properties.accessBindings.batchCreate

Bir hesap veya mülk için birden çok erişim bağlaması hakkında bilgi oluşturur.

Bu, işlemsel bir yöntemdir. Herhangi bir AccessConnecting oluşturulamıyorsa AccessConnecting'lerin hiçbiri oluşturulmaz.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/accessBindings:batchCreate

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Erişim bağlamalarının sahibi olan hesap veya mülk. CreateAccessConnectingRequest mesajlarındaki üst alan boş olmalı veya bu alanla eşleşmelidir. Biçimler: - hesaplar/{hesap} - mülkler/{mülk}

İstek içeriği

İstek gövdesi aşağıdaki yapıya sahip veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "requests": [
    {
      object (CreateAccessBindingRequest)
    }
  ]
}
Alanlar
requests[]

object (CreateAccessBindingRequest)

Zorunlu. Oluşturulacak erişim bağlamalarını belirten istekler. Bir grupta en fazla 1.000 erişim bağlama oluşturulabilir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, BatchCreateAccessBindingsResponse öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users