Method: accounts.accessBindings.batchGet

Bir hesap veya mülk için birden çok erişim bağlaması hakkında bilgi alır.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=accounts/*}/accessBindings:batchGet

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Erişim bağlamalarının sahibi olan hesap veya mülk. "Adlar" alanı için sağlanan tüm değerlerin üst öğesi, bu alanla eşleşmelidir. Biçimler: - hesaplar/{hesap} - mülkler/{mülk}

Sorgu parametreleri

Parametreler
names[]

string

Zorunlu. Alınacak erişim bağlamalarının adları. Bir grupta en fazla 1.000 erişim bağlama alınabilir. Biçimler: - accounts/{account}/accessLinkings/{accessLinking} - mülkler/{property}/accessLinkings/{accessLinking}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, BatchGetAccessBindingsResponse öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users