Method: properties.dataStreams.sKAdNetworkConversionValueSchema.list

Bir akıştaki SKAdNetworkConversionValueSchema'yı listeler. Mülkler en fazla bir SKAdNetworkConversionValueSchema olabilir.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*/dataStreams/*}/sKAdNetworkConversionValueSchema

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Şemalarının listeleneceği DataStream kaynağı. Biçim: mülkler/{property_id}/dataStreams/{dataStream} Örnek: mülkler/1234/dataStreams/5678

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

Döndürülecek maksimum kaynak sayısı. Hizmet, ek sayfalar olsa bile bu değerden daha düşük sonuç döndürebilir. Belirtilmemesi durumunda en fazla 50 kaynak döndürülür. Maksimum değer 200'dür; (yüksek değerler maksimum değere zorlanır)

pageToken

string

Önceki bir sKAdNetworkConversionValueSchema.list çağrısından alınan sayfa jetonu. Sonraki sayfayı almak için bu kodu sağlayın. Sayfalara ayırma sırasında ListSKAdNetworkConversionValueSchema için sağlanan diğer tüm parametreler, sayfa jetonunu sağlayan çağrıyla eşleşmelidir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

sKAdNetworkConversionValueSchema.list RPC için yanıt mesajı

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "skadnetworkConversionValueSchemas": [
  {
   object (SKAdNetworkConversionValueSchema)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
skadnetworkConversionValueSchemas[]

object (SKAdNetworkConversionValueSchema)

SKAdNetworkConversionValueSchemas listesi. Bu öğede en fazla bir değer olacaktır.

nextPageToken

string

Sonraki sayfayı almak için pageToken olarak gönderilebilecek bir jeton. Bu alan atlanırsa, başka bir sayfa gösterilmez. Google Analytics şu anda dataStream başına yalnızca bir SKAdNetworkConversionValueSchema'yı desteklemektedir. Dolayısıyla, bu alan hiçbir zaman doldurulmaz.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit