Method: properties.firebaseLinks.create

Firebase bağlantısı oluşturur.

Mülklerde en fazla bir FirebaseLink bulunabilir.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/firebaseLinks

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Biçim: özellikler/{property_id} Örnek: özellikler/1234

İstek içeriği

İstek metni, FirebaseLink öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan FirebaseLink örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit