Method: accounts.accessBindings.create

Bir hesap veya mülk için erişim bağlaması oluşturur.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=accounts/*}/accessBindings

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Biçimler: - hesaplar/{hesap} - mülkler/{mülk}

İstek içeriği

İstek metni, AccessBinding öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan AccessBinding örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users