Method: properties.customMetrics.patch

Bir mülkteki CustomMetrics değerini günceller.

HTTP isteği

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{customMetric.name=properties/*/customMetrics/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
customMetric.name

string

Yalnızca çıkış. Bu CustomMetrics kaynağı için kaynak adı. Biçim: properties/{property}/customMetrics/{customMetric}

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Güncellenecek alanların listesi. Dahil edilmeyen alanlar güncellenmez. Varlığın tamamını değiştirmek için tüm alanları eşleştirmek üzere "*" dizesini içeren bir yol kullanın.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, CustomMetric öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, CustomMetric öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit