Method: properties.bigQueryLinks.list

Bir mülkteki BigQuery bağlantılarını listeler.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/bigQueryLinks

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. BigQuery bağlantılarının listeleneceği mülkün adı. Biçim: özellikler/{property_id} Örnek: özellikler/1234

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

Döndürülecek maksimum kaynak sayısı. Hizmet, ek sayfalar olsa bile bu değerden daha az değer döndürebilir. Belirtilmemesi halinde en fazla 50 kaynak döndürülür. Maksimum değer 200'dür; (yüksek değerler maksimuma zorlanır)

pageToken

string

Önceki bir bigQueryLinks.list çağrısından alınan sayfa jetonu. Sonraki sayfayı almak için bu değeri girin. Sayfalara ayırma işlemi sırasında bigQueryLinks.list'a sağlanan diğer tüm parametreler, sayfa jetonunu sağlayan çağrıyla eşleşmelidir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

BigQueryLinks.list RPC için yanıt mesajı

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "bigqueryLinks": [
  {
   object (BigQueryLink)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
nextPageToken

string

Sonraki sayfayı almak için pageToken olarak gönderilebilen bir jeton. Bu alan atlanırsa sonraki sayfalar bulunmaz.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit