Method: properties.create

Belirtilen konum ve özellikleri içeren bir "GA4" mülkü oluşturur.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/properties

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, Property öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Property örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit