Method: properties.accessBindings.batchUpdate

Bir hesap veya mülke birden fazla erişim bağlaması hakkındaki bilgileri günceller.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/accessBindings:batchUpdate

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Erişim bağlamalarına sahip olan hesap veya mülk. UpdateAccessBindingRequest mesajlarında sağlanan AccessBinding'in tüm üst öğeleri bu alanla eşleşmelidir. Biçimler: - hesaplar/{hesap} - mülkler/{property}

İstek içeriği

İstek gövdesi, aşağıdaki yapıyla birlikte veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "requests": [
    {
      object (UpdateAccessBindingRequest)
    }
  ]
}
Alanlar
requests[]

object (UpdateAccessBindingRequest)

Zorunlu. Güncellenecek erişim bağlamalarını belirten istekler. Bir toplu işlemde en fazla 1.000 erişim bağlaması güncellenebilir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, BatchUpdateAccessBindingsResponse öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users