Method: properties.accessBindings.batchUpdate

Bir hesap veya mülk için birden fazla erişim bağlamasıyla ilgili bilgileri günceller.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/accessBindings:batchUpdate

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Erişim bağlamalarının sahibi olan hesap veya mülk. UpdateAccessConnectingRequest mesajlarında sağlanan tüm AccessConnecting işlemlerinin üst öğesi bu alanla eşleşmelidir. Biçimler: - hesaplar/{hesap} - mülkler/{mülk}

İstek içeriği

İstek gövdesi aşağıdaki yapıya sahip veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "requests": [
    {
      object (UpdateAccessBindingRequest)
    }
  ]
}
Alanlar
requests[]

object (UpdateAccessBindingRequest)

Zorunlu. Güncellenecek erişim bağlamalarını belirten istekler. Bir toplu halde en fazla 1.000 erişim bağlaması güncellenebilir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, BatchUpdateAccessBindingsResponse öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users