Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinks.create

DisplayVideo360Reklamveren Bağlantısı oluşturur. Yalnızca Google Analytics mülkünde ve Display & Video 360 reklamvereninde gerekli izinlere sahip olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Display & Video 360 reklamverenine erişimi olmayan kullanıcılar bunun yerine bir DisplayVideo330 LinkBid oluşturmaya çalışmalıdır.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/displayVideo360AdvertiserLinks

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Örnek biçim: features/1234

İstek içeriği

İstek metni, DisplayVideo360AdvertiserLink öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan DisplayVideo360AdvertiserLink örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit