Method: properties.expandedDataSets.patch

Bir mülkteki Genişletilmiş Veri Kümesini günceller.

HTTP isteği

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{expandedDataSet.name=properties/*/expandedDataSets/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
expandedDataSet.name

string

Yalnızca çıkış. Bu Genişletilmiş Veri Kümesi kaynağının kaynak adı. Biçim: features/{property_id}/expandedDataSets/{expandedDataSet}

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Güncellenecek alanların listesi. Alan adları yılan büyük harf (ör. "alan_güncelleme_"). Dahil edilmeyen alanlar güncellenmez. Varlığın tamamını değiştirmek için tüm alanları eşleştirmek üzere "*" dizesini içeren bir yol kullanın.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, ExpandedDataSet öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, ExpandedDataSet öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit