Method: properties.audiences.patch

Bir mülkteki Kitleyi günceller.

HTTP isteği

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{audience.name=properties/*/audiences/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
audience.name

string

Yalnızca çıkış. Bu Kitle kaynağının kaynak adı. Biçim: mülkleri/{propertyId}/audiences/{audienceId}

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Güncellenecek alanların listesi. Alan adlarının ilk harfleri büyük yazılmalıdır (ör. "güncellenecek_alan"). Atlanan alanlar güncellenmez. Varlığın tamamını değiştirmek için tüm alanları eşleştirmek üzere "*" dizesiyle bir yol kullanın.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, Audience öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Audience öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit