Method: properties.googleAdsLinks.patch

Bir mülkteki Google AdsLink'i günceller

HTTP isteği

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{googleAdsLink.name=properties/*/googleAdsLinks/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
googleAdsLink.name

string

Yalnızca çıkış. Biçim: properties/{propertyId}/googleAdsLinks/{googleAdsLinkId}

Not: googleAdsLinkId, Google Ads müşteri kimliği değildir.

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Güncellenecek alanların listesi. Alan adları yılan büyük harf (ör. "alan_güncelleme_"). Dahil edilmeyen alanlar güncellenmez. Varlığın tamamını değiştirmek için tüm alanları eşleştirmek üzere "*" dizesini içeren bir yol kullanın.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, GoogleAdsLink öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, GoogleAdsLink öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit