Method: properties.searchAds360Links.patch

Bir mülkteki Search Ads360 Bağlantısını günceller.

HTTP isteği

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{searchAds360Link.name=properties/*/searchAds360Links/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
searchAds360Link.name

string

Yalnızca çıkış. Bu Search Ads360Link kaynağının kaynak adı. Biçim: properties/{propertyId}/searchAds360Links/{linkId}

Not: linkId, Search Ads 360 reklamveren kimliği değil

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Güncellenecek alanların listesi. Dahil edilmeyen alanlar güncellenmez. Varlığın tamamını değiştirmek için tüm alanları eşleştirmek üzere "*" dizesini içeren bir yol kullanın.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, SearchAds360Link öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, SearchAds360Link öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit