Method: properties.setAutomatedGa4ConfigurationOptOut

Bir UA mülkünün otomatik GA4 kurulum işlemini devre dışı bırakma durumunu belirler. Not: Bunun GA4 mülkü üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/properties:setAutomatedGa4ConfigurationOptOut

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek gövdesi aşağıdaki yapıya sahip veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "property": string,
  "optOut": boolean
}
Alanlar
property

string

Zorunlu. Devre dışı bırakma durumunu belirleyen UA mülkü. Bu isteğin UA-XXXXXX-YY formunun izleme kimliğini değil, dahili mülk kimliğini kullandığını unutmayın. Biçim: features/{internalWebPropertyId} Örnek: features/1234

optOut

boolean

Ayarlanacak durum.

Yanıt gövdesi

İşlem başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit