Method: accountSummaries.list

Arayan tarafından erişilebilen tüm hesapların özetlerini döndürür.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/accountSummaries

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

Döndürülecek maksimum AccountSummary kaynağı sayısı. Hizmet, ek sayfalar olsa bile bu değerden daha düşük sonuç döndürebilir. Belirtilmemesi durumunda en fazla 50 kaynak döndürülür. Maksimum değer 200'dür; (yüksek değerler maksimum değere zorlanır)

pageToken

string

Önceki bir accountSummaries.list çağrısından alınan sayfa jetonu. Sonraki sayfayı almak için bu kodu sağlayın. Sayfalara ayırma sırasında accountSummaries.list için sağlanan diğer tüm parametreler, sayfa jetonunu sağlayan çağrıyla eşleşmelidir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

accountSummaries.list TBG için yanıt mesajı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "accountSummaries": [
  {
   object (AccountSummary)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
accountSummaries[]

object (AccountSummary)

Arayanın erişebildiği tüm hesapların hesap özetleri.

nextPageToken

string

Sonraki sayfayı almak için pageToken olarak gönderilebilecek bir jeton. Bu alan atlanırsa, başka bir sayfa gösterilmez.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

AccountSummary

Hesap ve tüm alt GA4 mülklerine genel bakış sunan sanal bir kaynak.

JSON gösterimi
{
 "name": string,
 "account": string,
 "displayName": string,
 "propertySummaries": [
  {
   object (PropertySummary)
  }
 ]
}
Alanlar
name

string

Bu hesap özetinin kaynak adı. Biçim: hesapSummaries/{hesap_kimliği} Örnek: "hesapÖzetleri/1000"

account

string

Bu hesap özeti tarafından atıfta bulunulan hesabın kaynak adı Biçim: hesaplar/{account_id} Örnek: "accounts/1000"

displayName

string

Bu hesap özetinde atıfta bulunulan hesabın görünen adı.

propertySummaries[]

object (PropertySummary)

Bu hesabın alt hesapları için özet listesi.

PropertySummary

GA4 mülkünün meta verilerini temsil eden sanal kaynak.

JSON gösterimi
{
 "property": string,
 "displayName": string,
 "propertyType": enum (PropertyType),
 "parent": string
}
Alanlar
property

string

Bu mülk özeti tarafından atıfta bulunulan mülkün kaynak adı Biçim: mülkler/{property_id} Örnek: "properties/1000"

displayName

string

Bu mülk özetinde atıfta bulunulan mülkün görünen adı.

propertyType

enum (PropertyType)

Mülkün mülk türü.

parent

string

Bu mülkün mantıksal üst öğesinin kaynak adı.

Not: Mülk Taşıma kullanıcı arayüzü, üst öğeyi değiştirmek için kullanılabilir. Biçim: hesaplar/{hesap}, mülkler/{mülk} Örnek: "accounts/100", "özellikler/200"