Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinks.get

Tek bir DisplayVideo360AdvertiserLink arayın

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinks/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alılacak DisplayVideo360AdvertiserLink'in adı. Örnek biçim: özellikler/1234/displayVideo360AdvertiserLink/5678

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, DisplayVideo360AdvertiserLink öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit