Method: properties.delete

Hedef Mülkü "silindi" olarak işaretler (ör. "çöp kutusu") ve döndürür.

Bu API, geri yüklenebilir şekilde silinen özellikleri geri yükleme yöntemine sahip değildir. Ancak Çöp Kutusu kullanıcı arayüzü aracılığıyla geri yüklenebilirler.

Mülkler geçerlilik süresi dolmadan önce geri yüklenmezse Mülk ve tüm alt kaynaklar (ör. GoogleAdsLinks, Streams, UserLinks) kalıcı olarak kalıcı olarak silinir. https://support.google.com/analytics/answer/6154772

Hedef bulunamazsa veya GA4 Mülkü değilse bir hata döndürür.

HTTP isteği

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Kalıcı olarak silinecek Mülkün adı. Biçim: özellikler/{property_id} Örnek: "özellikler/1000"

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Property öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit