Method: properties.getDataRetentionSettings

Bu mülk için singleton veri saklama ayarlarını döndürür.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/dataRetentionSettings}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Aranacak ayarların adı. Biçim: properties/{property}/datakeepSettings Örnek: "property/1000/datakeepSettings"

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, DataRetentionSettings öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit