Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinkProposals.approve

DisplayVideo360ReklamverenBağlantıTeklifini onaylar. DisplayVideo360ReklamverenBağlantı Teklifi silinir ve yeni bir DisplayVideo360ReklamverenBağlantısı oluşturulur.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinkProposals/*}:approve

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Onaylanacak DisplayVideo360ReklamverenBağlantıTeklifinin adı. Örnek biçim: features/1234/displayVideo360ReklamverenLinkBids/5678

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

displayVideo360ReklamverenBağlantıTeklifleri.onaylama TBG'si için yanıt mesajı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "displayVideo360AdvertiserLink": {
    object (DisplayVideo360AdvertiserLink)
  }
}
Alanlar

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit