Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinks.delete

Bir mülkteki Display & Video 360 Reklamveren Bağlantısını siler.

HTTP isteği

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinks/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Silinecek DisplayVideo360Reklamveren Bağlantısı'nın adı. Örnek biçim: features/1234/displayVideo360ReklamverenBağlantıları/5678

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

İşlem başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit