Method: properties.dataStreams.measurementProtocolSecrets.get

Tek bir "GA4" MeasurementProtocolSecret araması yapın.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/dataStreams/*/measurementProtocolSecrets/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Measurement Protocol gizli anahtarının adı. Biçim: properties/{property}/dataStreams/{dataStream}/measurementProtocolSecrets/{measurementProtocolSecret}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, MeasurementProtocolSecret öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit