REST Resource: properties.dataStreams.measurementProtocolSecrets

Kaynak: MeasurementProtocolSecret

İsabetleri Measurement Protocol'a göndermek için kullanılan gizli anahtar değeridir.

JSON gösterimi
{
  "name": string,
  "displayName": string,
  "secretValue": string
}
Alanlar
name

string

Yalnızca çıkış. Bu gizli anahtarın kaynak adı. Bu gizli anahtar, herhangi bir akışın alt öğesi olabilir. Biçim: mülkleri/{property}/dataStreams/{dataStream}/measurementProtocolSecrets/{measurementProtocolSecret}

displayName

string

Zorunlu. Bu gizli anahtarın kullanıcılar tarafından okunabilen görünen adı.

secretValue

string

Yalnızca çıkış. Measurement Protocol gizli anahtarı değeri. İsabetleri bu gizli anahtarın üst özelliğine gönderirken Measurement Protocol API'sinin api_secret alanına bu değeri iletin.

Yöntemler

create

Measurement Protocol gizli anahtarı oluşturur.

delete

Hedef MeasurementProtocolSecret'ı siler.

get

Tek bir "GA4" MeasurementProtocolSecret'ı arayın.

list

Belirtilen üst Mülk altındaki alt MeasurementProtocolSecrets'ı döndürür.

patch

Bir Measurement Protocol gizli anahtarını günceller.