Method: properties.dataStreams.measurementProtocolSecrets.patch

Bir Measurement Protocol gizli anahtarını günceller.

HTTP isteği

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{measurementProtocolSecret.name=properties/*/dataStreams/*/measurementProtocolSecrets/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
measurementProtocolSecret.name

string

Yalnızca çıkış. Bu gizli anahtarın kaynak adı. Bu gizli anahtar, herhangi bir akışın alt öğesi olabilir. Biçim: mülkleri/{property}/dataStreams/{dataStream}/measurementProtocolSecrets/{measurementProtocolSecret}

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Güncellenecek alanların listesi. Atlanan alanlar güncellenmez.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, MeasurementProtocolSecret öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, MeasurementProtocolSecret öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit