Method: properties.acknowledgeUserDataCollection

Belirtilen mülk için kullanıcı verilerinin toplanmasıyla ilgili şartları kabul eder.

MeasurementProtocolSecret kaynaklarının oluşturulabilmesi için bu onayın (Google Analytics kullanıcı arayüzünde veya bu API üzerinden) tamamlanması gerekir.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{property=properties/*}:acknowledgeUserDataCollection

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
property

string

Zorunlu. Kullanıcı verilerinin toplanmasını onaylayacağınız mülk.

İstek içeriği

İstek gövdesi aşağıdaki yapıya sahip veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "acknowledgement": string
}
Alanlar
acknowledgement

string

Zorunlu. Bu yöntemi çağıran kullanıcının kullanıcı verisi toplama şartlarını anladığını onaylamak.

Bu alan tam olarak şu değeri içermelidir: "Verilerin toplanması ve işlenmesi (bu tür verilerin, Google Analytics'in sitemden ve/veya uygulama mülkümden topladığı ziyaret bilgileriyle ilişkilendirilmesi dahil) konusunda, son kullanıcılarıma gerekli gizlilik açıklamalarını yaptığımı ve onlardan izin aldığımı onaylıyorum."

Yanıt gövdesi

İşlem başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit