Method: properties.get

Tek bir "GA4" Mülkü arayın.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Aranacak mülkün adı. Biçim: mülkler/{property_id} Örnek: "properties/1000"

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Property öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit