Method: properties.audiences.list

Bir mülkteki kitleleri listeler. 2020'den önce oluşturulan kitleler desteklenmeyebilir. Varsayılan kitleler filtre tanımlarını göstermez.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/audiences

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Örnek biçim: features/1234

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

Döndürülecek maksimum kaynak sayısı. Belirtilmemesi halinde en fazla 50 kaynak döndürülür. Maksimum değer 200'dür (yüksek değerler, maksimum değere zorlanır).

pageToken

string

Önceki bir audiences.list çağrısından alınan sayfa jetonu. Sonraki sayfayı almak için bu değeri girin.

Sayfalara ayırma işlemi sırasında audiences.list'a sağlanan diğer tüm parametreler, sayfa jetonunu sağlayan çağrıyla eşleşmelidir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

audiences.list RPC için yanıt mesajı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "audiences": [
  {
   object (Audience)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
audiences[]

object (Audience)

Kitle listesi.

nextPageToken

string

Sonraki sayfayı almak için pageToken olarak gönderilebilen bir jeton. Bu alan atlanırsa sonraki sayfalar bulunmaz.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit