Method: properties.customMetrics.get

Tek bir CustomMetric arayın.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/customMetrics/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alınacak CustomMetric'in adı. Örnek biçim: mülkler/1234/customMetrics/5678

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, CustomMetric öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit