Omówienie protokołu <GMSPlaceLocationRestriction>

Opis protokołu <GMSPlaceLocationRestriction>

Opis

Protokół używany do określania, że lokalizacja może być używana jako ograniczenie wyszukiwania.

Publiczne funkcje członków

(NSURLQueryItem *)locationRestrictionURLQueryItem
 Zwraca ograniczenie dotyczące lokalizacji jako NSURLQueryItem.

Dokumentacja funkcji członka grupy

– (NSURLQueryItem *) locationRestrictionURLQueryItem

Zwraca ograniczenie dotyczące lokalizacji jako NSURLQueryItem.