Odniesienie do klasy GMSPlusCode

Odniesienie do klasy GMSPlusCode

Opis

Klasa zawierająca kody plus oznaczające lokalizację.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://plus.codes/.

Usługi

NSString * globalCode
 Kod geograficzny w lokalizacji geograficznej, np.
NSString * compoundCode
 Złożony kod plus, np.

Dokumentacja właściwości

– (NSString*) globalCode [read, copy]

Kod geograficzny lokalizacji geograficznej, np.

„8FVC9G8F+5W”

– (NSString*) compoundCode [read, copy]

Złożony kod plus, np.

„9G8F+5W Zurych, Szwajcaria”