Odniesienie do klasy GMSPlaceSpecialDay

Odniesienie do klasy GMSPlaceSpecialDay

Opis

Przedstawia informacje dotyczące konkretnego dnia, w których godziny otwarcia mogą być inne niż zwykle.

Usługi

NSDate * data
 Dzień, w którym mogą wystąpić wyjątkowe godziny pracy.
BOOLisExceptional
 Zwraca, czy dany dzień ma nadrzędne godziny pracy, które mogą zastąpić zwykłe godziny pracy w określone dni (często w święta).

Dokumentacja właściwości

- (NSDate*) date [read, copy]

Dzień, w którym mogą wystąpić wyjątkowe godziny pracy.

- (BOOL) isExceptional [read, assign]

Zwraca, czy dany dzień ma nadrzędne godziny pracy, które mogą zastąpić zwykłe godziny pracy w określone dni (często w święta).