Odniesienie do klasy GMSPlacePhotoMetadata

Odniesienie do klasy GMSPlacePhotoMetadata

Opis

Metadane związane z pojedynczym zdjęciem powiązanym z danym miejscem.

Usługi

NSAttributedString * atrybucje
 Ciąg znaków atrybucji dostawcy danych dla tego zdjęcia.
CGSizemaxSize
 Maksymalny rozmiar w pikselach, w którym jest dostępne to zdjęcie.

Dokumentacja właściwości

– (NSAttributedString*) attributions [read, copy]

Ciąg znaków atrybucji dostawcy danych dla tego zdjęcia.

Są one dostarczane jako parametr NSAttributedString, który może zawierać hiperlinki do witryny każdego dostawcy.

Ogólnie rzecz biorąc, muszą one być widoczne dla użytkownika, jeśli wyświetlają się dane z obiektu GMSPlacePhotoMetadata, zgodnie z Warunkami korzystania z pakietu Places SDK.

– (CGSize) maxSize [read, assign]

Maksymalny rozmiar w pikselach, w którym jest dostępne to zdjęcie.