Odniesienie do klasy GMSPlacePhotoMetadata

Dokumentacja klasy GMSPlacePhotoPhotoMetadata

Przegląd

Metadane odpowiadające pojedynczemu zdjęciu powiązanemu z danym miejscem.

Usługi

NSAttributedString * atrybucje,
 Ciąg znaków atrybucji dostawcy danych dla tego zdjęcia.
NSArray
< GMSPlaceAuthorAttribution * > * 
authorAttributions
 Informacje o autorze, które muszą być widoczne dla użytkownika w przypadku wyświetlenia tego zdjęcia.
CGSizemaxSize
 Maksymalny rozmiar w pikselach, w którym jest dostępne to zdjęcie.

Dokumentacja usługi

- (NSAttributedString*) atrybucje [read, copy]

Ciąg znaków atrybucji dostawcy danych dla tego zdjęcia.

Są one dostarczane jako atrybut NSAttributedString, który może zawierać hiperlinki do stron internetowych poszczególnych dostawców.

Ogólnie rzecz biorąc, muszą one być widoczne dla użytkownika, jeśli wyświetlane są dane z tego obiektu GMSPlacePhotoMetadata, zgodnie z Warunkami korzystania z pakietu Places SDK.

- (NSArray<GMSPlaceAuthorAttribution *>*) authorAttributions [read, copy]

Informacje o autorze, które muszą być widoczne dla użytkownika w przypadku wyświetlenia tego zdjęcia.

– (CGSize) maxSize [read, assign]

Maksymalny rozmiar w pikselach, w którym jest dostępne to zdjęcie.