Odniesienie do klasy prawdopodobieństwa wystąpienia miejsca GMS

Odniesienie do klasy prawdopodobieństwa wystąpienia miejsca GMS

Opis

Reprezentuje wartość GMSPlace i względne prawdopodobieństwo, że dane miejsce jest najlepiej dopasowanym do listy miejsc zwróconych w odpowiedzi na jedno żądanie.

Więcej informacji o prawdopodobnych miejscach znajdziesz na stronie GMSPlaceLikelihoodList.

Publiczne funkcje członków

(typ instancji)initWithPlace:Prawdopodobieństwo:

Usługi

GMSPlacemiejsce
 Miejsce podane w prawdopodobieństwie tego miejsca.
zmiennoprzecinkowaprawdopodobieństwo
 Zwraca wartość od 0,0 do 1,0, wskazując poziom pewności, że użytkownik znajduje się w danym miejscu.

Dokumentacja funkcji członka grupy

- (instancetype) initWithPlace: (GMSPlace *) miejsce
prawdopodobieństwo: (liczba zmiennoprzecinkowa) prawdopodobieństwo

Dokumentacja właściwości

– (GMSPlace*) miejsce [read, assign]

Miejsce podane w prawdopodobieństwie tego miejsca.

- (podwójne) prawdopodobieństwo [read, assign]

Zwraca wartość od 0,0 do 1,0, wskazując poziom pewności, że użytkownik znajduje się w danym miejscu.

Im większa wartość, tym większą mamy pewność co do zwróconego miejsca. Na przykład prawdopodobieństwo na poziomie 0,75 oznacza, że prawdopodobieństwo, że użytkownik znajdzie się w tym miejscu, jest co najmniej 75%.