Odniesienie do klasy GMSAutocompletesuggestion

Odniesienie do klasy GMSAutocompletesuggestion

Przegląd

Ta klasa reprezentuje sugestię pełnego zapytania na podstawie częściowo wpisanego ciągu znaków.

Usługi

GMSAutocompletePlaceSuggestionplaceSuggestion
 GMSAutocompletePlaceSuggestion na podstawie częściowo wpisanego ciągu znaków.

Dokumentacja usługi

– (GMSAutocompletePlaceSuggestion*) placeSuggestion [read, write, assign]

GMSAutocompletePlaceSuggestion na podstawie częściowo wpisanego ciągu znaków.