Odniesienie do klasy GMSAutocompleteSessionToken

Odniesienie do klasy GMSAutocompleteSessionToken

Opis

Ta klasa reprezentuje token sesji, który jednoznacznie identyfikuje serię zapytań do usług interfejsu API Miejsc Google w celu pobierania prognoz miejsc dla częściowego ciągu wyszukiwania.